Daniel Jankowski

Prezes Zarządu, Instytutu Kryptografii

Daniel Jankowski

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Instytutu Kryptografii – międzynarodowej firmy, która jest odpowiedzią na potrzebę edukacji w zakresie: analizy technicznej, analizy fundamentalnej, bezpieczeństwa, podatków oraz technologii Blockchain. W przeszłości z powodzeniem rozwijał m.in. start-up w branży farmaceutycznej, generujący obecnie kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Obecnie także jest współtwórcą kilku start-upów działających w różnych branżach. Wszystko to zawdzięcza stałej edukacji samego siebie. Osobiście wierzy, że przyjdzie czas, gdy prawie każdy człowiek na świecie będzie korzystać z Blockchain, tangle oraz kryptografii w ten, czy inny sposób.