Łukasz Gąsior

Scala Programmer at Scalac

Łukasz Gąsior

Łukasz jest doświadczonym programistą z wieloletnim stażem. Specjalizuje się w języku programowania Scala oraz technologiach blockchain. Obecnie od końca 2016 roku pracuje nad pełnym klientem Ethereum Classic. Jego kontrybucje dostępne są Open Source: https://github.com/input-output-hk/mantis