dr Wojciech Kurowski

dr nauk ekonomicznych

dr Wojciech Kurowski

dr Wojciech Kurowski - dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. W przeszłości pracował m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Departament Nadzoru Rynku) oraz pełnił funkcję członka zarządu w spółce informatycznej. Jest także współtwórcą kilku start-upów technologicznych, zajmujących się m.in. komercjalizacją Big Data. Obecnie na stanowisku adiunkta prowadzi badania naukowe dotyczące kreowania wartości w erze cyfrowej, a w szczególności dotyczą one automatyzacji oraz decentralizacji przepływu wartości (autor książki: Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrowej). W Szkole Głównej Handlowej prowadzi wykłady z: „Big Data”, „Blockchain” oraz „Start-up’u technologicznego”. Sprawuje opiekę naukową nad organizacją akademicką SGH: „Data Science Management” oraz „Blockchain Technology and Digital Currencies”. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej, przebywał również na stypendium doktoranckim w Cork Institute of Technology w Irlandii.